Snabbutbildning i hur man lämnar in ett MBF

Om du vill lämna in ett av Tankesmedjan Aniris medborgarförslag (nedan förkortat till MBF) utan att ändra speciellt mycket i MBF:et så passar denna snabbutbildning dig.

Du behöver börja med att göra två saker:

1. Kontrollera att din kommun tillåter MBF. Kontrollera det under rubriken “Kommuner som tillåter medborgarförslag”.

2. Hitta ett MBF som du vill lämna in. Rubrikerna för alla befintliga medborgarförslag hittar du under rubriken “Lista på medborgarförslag”. Om du hittar ett MBF som du tycker verkar intressant så hittar du hela förslagstexten under rubriken “Texten till varje medborgarförslag”.

Om din kommun tillåter MBF och du hittat ett MBF vars förslagstext du inte känner stort behov av att ändra mer än marginellt så fortsätter du läsa nedanstående text. Om inte, så väljer du att läsa under rubriken  “En längre utbildning i MBF inlämning”.

  • På din kommuns hemsida och i samtal med tjänstemän och politiker kan du få reda på vart du ska skicka in ditt medborgarförslag samt eventuellt andra instruktioner/ formalia/regelverk som du måste följa i din kommun. Var noga med att följa instruktionerna. Det kommer att öka dina chanser att få igenom ditt förslag.
  • För att öka chansen att ditt MBF lyckas är det bra om du kontrollerar att ditt förslag passar i din kommun, utifrån en korrekt uppfattning om vad som gäller inom din kommun.
  • Du behöver läsa igenom det MBF du vill lämna in och fylla i korrekta uppgifter om dig själv, vem mottagaren är på kommunen och möjligen lite andra uppgifter. Det framgår av MBF-texten vad du behöver byta ut till egen text. Detta är markerat med XXX. I något enstaka MBF kan du även hitta en markering som är 999 och som du då förväntas fylla i utifrån lokala förhållanden.  
    Läs även under rubriken “Regelverk” på denna hemsida för se de få regler som du förväntas följa när du använder Aniris MBF.
  • Ofta står även angivet på kommunens hemsida hur ditt inlämnade MBF kommer att behandlas av kommunen samt på vilket sätt kommunen kommer att ha kontakt med dig efter du har lämnat in ett MBF.

Om du vill ställa frågor, saknar information eller vill diskutera något kan du använda dig av vår supportfunktion på denna hemsida (fr o m januari 2017), skicka oss ett mail (info (@) aniri.se) eller skriva till oss på facebook.

Lycka till med ditt medborgarförslag!