hundar-som-drar-at-olika-hall

Lista på medborgarförslag (MBF)

 

Nedan listas alla medborgarförslag som är färdiga hittills samt hur i hur många kommuner/stadsdelar förslagen är inlämnade och hur kommunens/stadsdelsnämndens beslut har blivit för respektive förslag. Vi kan bara lista de som vi vet är inlämnade så vi ber er meddela oss om ni lämnar in ett förslag och vilket beslutet blir. Med tanke på att Tankesmedjan Aniri började publicera förslagen i oktober så får vi alla ha lite tålamod i början innan förslagen hinner lämnas in och beslutas om.

Förslagens namn och i hur många kommuner/stadsdelar vi känner till att de är inlämnade samt hur beslutet blivit:

 

Att kommunen skapar tillräckligt antal kvinnojourer och mer långvariga skyddade boenden där husdjur är tillåtna

Hittills inlämnat i 1 kommun. Ej beslutat i 1 kommun.

 

Begränsning av fyrverkerier och majbrasor

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Bin och bikupor

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Bygg endast eller i första hand på redan exploaterad mark och behåll grönområden i kommunen

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Djurkyrkogård

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Förbjud djurcirkusar

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Föreningen Klimatkommunerna

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Föreslå att det alltid ska erbjudas vegetariska alternativ och att inköpen av animaliska proteinkällor halveras

Hittills inlämnat i 1 kommun. Ej beslutat i 1 kommun.

 

Hemtjänsten hjälper till med de äldres sällskapsdjur när de gamla bor kvar hemma

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Hundlekplats

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Mät vattenkvaliteten hos kommunens vattenbolag

Hittills inlämnat i 0 kommuner

 

Stödja olika typer av djurföreningar

Hittills inlämnat i 0 antal kommuner

 

Viltvård och rehabilitering

Hittills inlämnat i 1 kommun Avslag i 1 kommun