hundar-som-drar-at-olika-hall

 

Hundlekplats

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

För många hundar och deras ägare vore det en fantastisk fin möjlighet om XXX kommun kan avsätta ett område för en hundlekplats relativt centralt så att ägarna kan promenera dit med sina hundar. Likväl som kommunen avsätter områden för t ex idrott, rekreation och parker är det rimligt att kommunen avsätter ett område för rekreation och kanske även träning av hundar.

Bakgrund

Det är idag inte alltid tillåtet eller uppskattat att hundar får springa lösa, även om de är under uppsikt av deras ägare. I synnerhet gäller detta tätorten och centrum. Därför vore det bra om kommunen kan avsätta plats för och stängsla en hundlekplats. Observera att det är en stor och genomtänkt utformad hundlekplats som ska tillfredställa hundens behov av spring och lek som förslaget avser.

Det finns många familjer inom kommunen som har en hund som familjemedlem. Den fyrbenta familjemedlemmen betyder mycket för familjens välbefinnande och det är rimligt att hunden får en möjlighet att leka och springa utan koppel i en skyddad miljö.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att värna om hundarnas fysiska och mentala hälsa, om miljön där hundar rastas och inte minst om goda kontakter med de människor som hundarna möter och lever nära. Därför är det bra om hundägarna och hundarna får tillgång till en plats där vi kan släppa våra hundar lösa. Dels för lek med andra hundar, något som är väldigt fostrande och skapar tolerans mellan hundarna på ett naturligt sätt. Det är svårt att få till om de endast får hälsa på varandra kopplade. Dels också för att kunna träna hunden till lydnad och uppmärksamhet på lite avstånd, och vid sådan träning behöver hunden vara okopplad för att uppnå bra resultat. Kan man göra det inom ett inhägnat område så stör man inga utomstående och man kan alltid få tag i hunden på ett säkert sätt.

Mer information och källor

Täby kommun är en av flera kommuner som har anordnat en hundlekplats och den beskrivs i nedanstående länkar:

http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter/Hundlekplatsen-fardigstalld/

http://www.taby.se/Uppleva-och-gora/Idrott-parker-och-friluftsliv-/Hund-i-Taby/

Förslag

Jag föreslår att:

  • XXX kommun skapar en hundlekplats inom kommunen och gärna då på en plats som är möjligt för många att nå genom att promenera dit från sin bostad.
  • XXX kommun utrustar hundlekplatsen med stängsel runt om lekplatsen och med stolpe med hundbajspåsar samt en stor tunna som kommunen sköter tömningen av.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

hundlekplats