En längre utbildning i MBF inlämning

En längre utbildning i vad man kan tänka på när man lämnar in ett MBF och hur man ökar chanserna för att MBFet går igenom. Utbildningen är i text

Observera att vi skapar undersidorna till utbildning under november och filmen i december 2016 vilket gör att ni i undersidorna kan sakna det ni söker efter. Om ni har stort behov av något av ovannämnda så kontakta oss så kan vi omprioritera vårt arbete vid behov.