hund-som-ar-radd

Begränsning av fyrverkerier och majbrasor

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Fyrverkerier och majbrasor upplevs av många som en trevlig tradition. Fyrverkerier kan dock upplevas som mycket smärtsamt och skrämmande för många hundar och andra djur med känsliga öron.

Samling av bråte till majbrasor blir ofta tillflykt för många djur som exempelvis igelkottar som gått i ide. Varje år dör många djur på detta sätt när de blir fångade i brasan.

Fyrverkerier:

Fyrverkerier och smällare kan upplevas som mycket smärtsamt för många djur som blir skrämda av de höga ljuden. De höga ljuden stör och skapar ångest även hos småbarn, människor med krigsupplevelser och äldre. Varje år skadas många personer så allvarligt av fyrverkerier att de måste uppsöka akutvård.

Sedan år 2000 är det förbjudet att sälja och använda smällare. Förbudet efterlevs dock inte alltid.

Under senare år har man kunnat se en många positiva exempel på hur en allt mer utökad hänsyn tas till djuren inom flertalet kommuner. Exempelvis så ställde Nyköpings kommun in det kommunala fyrverkeriet 2011/2012, vilket skedde med tanke på det obehag som dessa fyrverkerier orsakar för både djur och människor. Affärer som vissa ICA Maxi och Willys har slutat sälja fyrverkerier.

Källa: Djurens rätt: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/om-smallare-och-fyrverkerier

Majbrasor:

Vid antändning av majbrasor är det viktigt att man flyttar på brasan en bit innan man tänder den eftersom bråtet ofta blir blir boplatser för små djur som igelkottar som gått i idé, harar, katter och fåglar. Djuren kan vid antändning av brasan fångas av elden och brännskadas eller dödas.

Ett bra sätt är att dagen innan, eller helst samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom den innan elden tänds på. Är majbrasan stor kan det gå att använda en lång planka och häva upp brasan.

Källa: Djurens rätt: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/djurens-ratt-uppmanar-kommuner-att-ta-hansyn-till-djuren-under-valborg

Referenser till andra kommuner

Vissa kommuner är duktiga på att informera på sina websidor om djurhänsyn. Nedan listas några exempel.

I Katrineholms kommun har man satt upp begränsningar för fyrverkerier och de råder sina invånare att visa hänsyn mot djur som bosätter sig i uppbyggda majbrasor.

Källa: Katrineholm kommun: http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Press-och-nyheter/Nyheter/Nyheter-2016/Valborg-i-Katrineholm/

I Ljusdals kommun finns begränsningar för fyrverkerier under nyår, påsk och valborg.

Beslutet innebär att man får skjuta fyrverkerier från kl. 21 till kl. 01 på nyårsdagen. Även under påsk och valborg är det begränsat skjutande.

Källa: Djurens rätt: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/fyrverkerier-begransas-i-ljusdal-efter-medborgarforslag

Hörby kommun har antagit ett medborgarförslag som innebär att det endast är tillåtet att använda smällare och raketer från kl 18.00 på nyårsafton till kl 02.00 på nyårsdagen. Allt smällande på övriga tider kräver tillstånd av polisen.

Källa: Djurens rätt: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/om-smallare-och-fyrverkerier

Förslag

  • Att man endast ska få använda och raketer från kl 20.00 på nyårsafton till kl 02.00 på nyårsdagen. Allt smällande på övriga tider ska krävas polistillstånd.
  • Att man vid antändande av majbrasor alltid ska flytta på och kontrollera majbrasan så inga djur finns gömda där innan tändning, av hänsyn till djuren.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

begransning-av-fyrverkerier-och-majbrasor