sittande-katt-utomhus

Stödja olika typer av djurföreningar

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Jag vill med detta förslag föreslå en en samverkan mellan flera stora behov som behöver lösningar inom kommunen och att XXX kommun stödjer lösningar på dessa behov på olika sätt:

 • Behovet av enkla arbeten
 • Behovet av rehabilitering/habilitering av människor
 • Behovet av att människor kan ägna sig åt djur i olika former och föreningar
 • Behovet av att skapa sociala företag som i första hand strävar efter att göra nytta i samhället, inte vinst

Bakgrund

Sverige och XXX kommun har numera ett mycket stort behov av att:

 • Finna enkla jobb till t ex lågutbildade nyanlända
 • Vägar in till arbetsmarknaden för olika grupper som står lite långt ifrån arbetsmarknaden
 • Rehabilitering och habilitering av människor
 • Erbjuda en vettig sysselsättning för unga och människor med särskilda behov
 • Möjlighet för unga att få en bra vuxenkontakt
 • Minska utanförskapet för många grupper och människor i vår kommun

Samhällets kostnader för utanförskap är enormt och ständigt ökande. SKL har “larmat” om att om inget görs kommer kommunalskatten i Sverige i snitt att behöva höjas med 2 kr per 100-lapp och i en del kommuner med betydligt mer än så! Utvecklingen måste brytas och jag har en del idéer och förslag nedan som kan hjälpa till. Mina förslag kommer naturligtvis inte att lösa allt och inte heller omedelbart men det kanske kan lösa en del och det är ju vackert så!

Jag tror att många av de behov som jag inledde med kan få en bra lösning inom civilsamhället, inom sociala företag och inom föreningar, organisationer och mindre företag.

 • Först och främst tror jag att kommunen behöver inventera vilka föreningar och organisationer som finns och som kan hjälpa till med de saker som jag listat ovan, om det inte redan är gjort.
 • Utifrån det kan och bör sedan kommunen bjuda in till samtal, diskussioner och utbildning i vilka stöd som kommun, landsting och stat kan ge dessa om de hjälper till med att lätta på utanförskapet inom kommunen.
  • Exempel på detta är ( 999 Anpassas efter lokala förhållanden)
 • Troligen behöver kommunen stötta dessa olika typer av föreningar, organisationer, mindre företag och sociala företag. Detta kan vara genom informationsträffar, utbildningar, samtal med drivande personer eller genom att hjälpa till med att skapa nätverk. Pengar kommer också att behövas. Dessa kan man troligen hitta hos de som redan idag stöttar t ex vid rehabilitering, utanförskap, olika sociala projekt, olika EU-projekt o s v. Kommunens behöver hjälpa till med att finna dessa stödpengar.
 • I vår kommun finns många personer med stor erfarenhet av att driva verksamheter och som numera är pensionärer. Jag föreslår att kommunen bjuder in dessa dels till egna träffar där man undersöker möjligheten att dessa personer blir mentorer , ansvariga, styrelseledamöter, delägare eller ägare till den typ av verksamhet som jag beskrivit ovan. Uppdragen behöver inte bli så betungande och varje person kan välja grad av engagemang. Människor som arbetat som socionomer, sjuksköterskor, chefer och ledare inom näringsliv/offentlig verksamhet med flera liknande yrken passar troligen alldeles utmärkt som verksamhetsledare för denna typ av verksamhet. Även här kan man välja engagemang och tidsåtgång utifrån vilja och möjlighet.

Mer information och källor

Här finns en referens på varför det är så viktigt för de flesta människor att ha kontakt med djur. Det kanske är extra viktigt just för de grupper som nämns i detta förslag. Människor med behov av ett socialt sammanhang, människor i behov av rehabilitering och habilitering samt människor med behov av en vettig sysselsättning.

Källa: Vårdhundskolan

http://www.vardhundskolan.se/Filer/NorlingDjur_i.pdf

Förslag

Att XXX kommun tar beslut om att stödja civilsamhället i form av föreningar och sociala företag som inriktar sig på:

 • Djur och djurverksamhet, så som hunddagis med LSS-verksamhet och rehabilitering av människor, viltvård med både rehabilitering av djur och människor, katthem med rehabilitering, o s v.
 • Föreningar som sysslar med hundar, t ex dressyr och katter, t ex katthem. Dessa kan erbjuda människor ett socialt sammanhang.
 • Natur och miljö. Man kan t ex anordna kurser i naturkunskap, naturvård och allemansrätt. Allt med dubbelt syfte för att både hjälpa människor och kanske också göra nytta inom natur och miljö.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

stodja-olika-typer-av-djurforeningar