kedjad-elefantfot

Medborgarförslag om att förbjuda vilda djur på cirkus i XXX kommun

 

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Jag vill med detta medborgarförslag föreslå att XXX kommun inte längre ska upplåta en cirkus plats inom kommunen att uppträda på, om cirkusen har vilda djur som uppträder.
Jag vill även att XXX kommun inte upplåter plats att annonsera på kommunal mark för cirkusar som håller vilda djur.

Skälet till detta är att det inte är rimligt att vår kommun bidrar till att vilda djur utnyttjas på detta sätt samt som transporteras och lever det liv det innebär att vara ett cirkusdjur.

Jag går även lite längre i mitt förslag med att även föreslå att alla djur utom hund ska vara otillåten att uppträda med inom kommunen inom några år. För det är inte heller rimligt att transportera runt hästar, kameler och andra djur som ska uppträda på nya platser i stort sett varje dag och leva detta liv i trånga utrymmen och även på plats i en kommun har man oftast en mycket liten yta att röra sig på.

För att det ska vara lätt att kunna rösta har jag delat upp mina förslag i två delar så att om ni så önskar kan ni i alla fall välja på att rösta för att vilda djur inte ska tillåtas uppträda på cirkus i XXX kommun.

Bakgrund

Det finns redan i djurskyddsförordningen en lista på djur som inte får visas på cirkus. Där listas att följande djur inte får visas på cirkus: apor, rovdjur (tamhund och tamkatt undantagna), säldjur (sjölejon undantagna), noshörningar, flodhästar, hjortdjur (renar undantagna), giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur.

Regeringens utredare har i sitt betänkande om en ny djurskyddslag från 2011 föreslagit att även elefanter och sjölejon ska förbjudas. Av olika skäl har en ny lag inte beslutats. Men XXX kommun kan gå före i detta avseende och förbjuda att cirkusar med vilda djur får uppträda inom kommunen.

Källor: Djurskyddsförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddsforordning-1988539_sfs-1988-539

SOU: http://www.regeringen.se/contentassets/2930af19b1b54d8c9a3fad0f796aafe0/ny-djurskyddslag-sou-201175-del-1-av-del-1

Sverige eller i vart fall bra och framåtsträvande kommuner bör gå före och visa vägen. Inom några få år kommer troligen alla att inse att denna hantering av djur inte är rimlig i vår moderna tid. XXX kommun bör vara en av de kommuner som visar vägen och som också därmed visar vägen för Sverige i denna fråga.

Referenser

Nedan finner ni dels en del andra kommuner som nu infört förbud och dels vad riksdagspartierna tycker i frågan.

  • Andra kommuner har infört förbud är t ex: 999
  • Andra länder som har infört förbud är t ex: Österrike och Storbritannien
  • Samtliga partier i riksdagen har i en enkät uttalat sig för att begränsa antalet djurarter som cirkusar i Sverige ska få använda i sin verksamhet. Se nedanstående länk till enkätsvaren. I väntan på att riksdagen beslutar om ytterligare begränsning av dessa djurarter på cirkus har XXX kommun en möjlighet att påverka hur vi vill ha det i vår kommun. Se länk (observera att det inte är jag som valt namnet på länken): http://www.newsner.com/2014/06/vi-alskar-stodet-fran-de-flesta-partier-men-svaret-fran-sossarna-rappakalja/

Förslag

Jag föreslår att:

  • XXX kommun tar beslut om att använda/skapa lokala föreskrifter för att inte upplåta vare sig fysisk plats eller reklamplats för cirkusar med vilda djur inom kommunen.
  • XXX kommun tar beslut om att från och med år 2019 endast tillåta tamhund som cirkusdjur inom kommunen.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

medborgarforslag-om-att-forbjuda-vilda-djur-pa-cirkus-i-xxx-kommun