bi-i-blommaLitet regelverk för att använda Tankesmedjan Aniris medborgarförslag

I Sverige tillåter i dagsläget cirka 200 av landets cirka 300 kommuner att medborgare i kommunen får lägga medborgarförslag. Övriga kommuner tar även de emot förslag men de tar inte upp dem i Kommunfullmäktige. Medborgarförslag och förslag är en mycket viktig rättighet och bidrar till människors känsla av att kunna påverka. Det skapar en viktig delaktighetskänsla för medborgaren och ger i bästa fall möjlighet att fatta bra beslut. Aniri uppmuntrar alla medborgare att använda våra medborgarförslag som utgångspunkt för egna medborgarförslag. Oavsett om ni använder Aniris medborgarförslag som de är, om ni ändrar lite eller mycket i dem, så är vi positiva och glada för att ni finner dem användbara.

Vi ber er endast om följande:

  1. Lämna in maximalt tre (3) medborgarförslag första terminen ni lägger förslag och maximalt med två (2) medborgarförslag per termin därefter. Detta för att ni dels enbart ska välja de förslag ni anser vara mest angelägna och dels inte överutnyttja eller överbelasta den fina möjlighet som medborgarförslag innebär. Det ligger i vårt gemensamma intresse att inte politikerna anser att denna möjlighet blir en plåga och en belastning. Risken är annars att kommunen avskaffar möjligheten att lägga medborgarförslag. Vi ber er också att inte hitta “smarta” lösningar så som att lägga två förslag per person och att låta 10 personer lägga två förslag var. Allt sådant beteende leder fel på sikt.
  1. Om ni känner att ni verkligen vill få igenom väldigt många förslag per termin så är troligen det bästa sättet att samarbeta med en eller flera partier och kommunfullmäktigeledamöter eller kommunstyrelseledamöter. Prata med oss för tips om det om ni vill gå den vägen.
  1. Ni lämnar in medborgarförslagen vill vi att ni gör det i ert namn eller om ni är flera att ni då lämnar in det i era namn. Var noga att ange era namn och kontaktuppgifter till kommunen när ni lämnar in ett förslag. Det ökar chanserna för förslaget att bli positivt behandlat eftersom det underlättar för kommunens tjänstemän och politiker att kunna få kompletterande uppgifter vid behov.
  1. Om ni är en förening som lämnar in förslagen via er och vill nämna just att ni är en förening i ert medborgarförslag vill vi att ni på er förenings officiella FB-sida/hemsida skriver att det förslag ni har lämnat in ursprungligen kommer från Tankesmedjan Aniri.
  1. Vi ber er även att meddela oss att ni har lämnat in av våra medborgarförslag så att vi kan hålla ordning på vilka förslag som är inlämnade, hur det går för dem och i vilken kommun de är inlämnade i. Det gör att vi vi har lättare att hjälpa andra som vill lämna in förslag.
  1. Vi är positiva till att ni eller vi publicerar på vår Facebooksida att ni har lämnat in ett medborgarförslag och hur det går för det. Men vi respekterar fullt ut om ni inte vill medverka på vår Fb-sida. Bara meddela oss vilket ni vill göra.