humla-pa-blomma

Bin och bikupor

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Jag vill med detta medborgarförslag föreslå att XXX kommun på olika sätt stöttar bisamhällen och eventuellt biodlare inom kommunen så att bin gynnas och att kommunen på detta sätt stödjer bin, poliinerare och växtlighet.

Bakgrund

Alltmer har det blivit så att bin och en del andra pollinerare har fått svårt att överleva. Det beror delvis på olika bekämpningsmedel men också delvis på att bina har svårt att finna föda över en hel säsong.

Det har sedan en tid tillbaka uppmärksammats att bin och andra polinerare har svårt att klara sig i det moderna samhället och jordbruket. Redan på ganska kort sikt kan det innebära att både enstaka eller hela områden av bisamhällen slås ut och upphör att existera.

Än värre är det att hela raser/varianter av bin försvinner.

Det är enormt allvarligt eftersom dessa djur dels har rätt att existera för sin egen skull men också för att de levererar mycket stora värden till oss människor när de polinerar våra växter; träd, odlade blommor, bärbuskar och andra nyttoväxter samt naturligtvis även växter som inte bara är till omedelbar synlig nytta för människan.

Det innebär att bin och andra polinerare utför ett arbete som vi människor tjänar mycket stora pengar på och utan vars arbete vi människor inte kan få tillräckligt med föda. Det är helt enkelt inte möjligt för oss människor att leva i en värld utan tillräckligt många bin och polinerare. Det är därför livsviktigt att rädda dessa bin och bevara dem.

Mer information och källor

Sveriges Biodlares Riksförbund har en relativt kortfattad beskrivning på sin hemsida om hur man kan ha biodling i tätort som är väl värd att läsa.

Källa: Sveriges Biodlares Riksförbund

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/32/1/

Förslag

Utifrån ovanstående beskrivning av bakgrund samt källhänvisning m m vill jag föreslå att:

  • Kommunen tar fram en plan för hur kommunen ska kunna stötta bisamhällen och eventuellt vid behov även biodlare.
  • Kommunen låter parkförvaltningen eller motsvarande se över och vid behov komplettera växtlighet så att bin och andra polinerare kan finna föda under hela säsongen.
  • Kommunen utvärderar arbetet varje år under de närmsta tre åren. Utvärderingen kan och får gärna ske i samarbete med biodlare, fältbiologor och/eller andra intresserade grupper inom civilsamhället.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

bin-och-bikupor