FAQ

Nedan finner du de vanligaste frågorna om tankesmedjan Aniri och svar på frågorna. Observera att det finns flera FAQ inlagda, t ex en FAQ om medborgarförslag som ligger under den rubriken. Vår avsikt med det är att göra frågor och svar lite mer lättöverskådligt.

Q: Hur hittar jag informationen jag söker på er hemsida?

A: Dels kan du söka dig fram i våra menyer och dels har vi en sökfunktion som du kan använda. Våra inlägg är kategoriserade så om du är intresserad av ett speciellt område kan du försöka att finna och söka på den kategori som är intressant för dig. Om du inte hittar vad du söker så kan di skriva till oss i vårt supportchat så kanske vi kan hjälpa dig att finna vad du söker.

Q: Vilka står bakom Tankesmedjan Aniri och vad är syftet med Tankesmedjan?

A: Idag är vi cirka 10 personer som är spridda i landet som i större eller mindre utsträckning deltar i arbetet med Aniri. Syftet är att diskutera och ta fram politiska lösningar inom områdena Djur, Natur, Miljö, Klimat och Hälsa. De politiska lösningar och förslag som vi tar fram vill vi sedan genom olika sorters påverkan föra in i den politiska dagordningen i Sverige  på riksnivå, i landsting och i kommuner. På sikt kommer vi troligen även att ta fram politiska lösningar på EU-nivå och global nivå.

Q: Vad är en tankesmedja?

A: Enligt Wikipedia är det: ”En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen.”

Q: Välkomnar ni nya personer som vill engagera sig i Tankesmedjan Aniri?

A: Det gör vi mer än gärna. Alla är välkomna så länge man delar våra intresseområden och så länga man uppför sig på ett rimligt sätt. Om du är intresserad så ta kontakt med oss via vår supportfunktion så svarar vi tillbaka och tar kontakt med dig.

Q: Är ni som är med i Tankesmedjan Aniri medlemmar i politiska partier och om ni är det, vilket eller vilka partier är ni i så fall medlemmar i?

A: Några är medlemmar i politiska partier och andra är det inte. Det är ingen stor fråga för oss om man är det eller inte och det är heller inget som vi ägnar speciellt mycket tid att prata om. Så länge man är intresserad av våra områden och uppför sig på ett rimligt sätt är man välkommen som medlem.

Q: Några sidor kräver lösenord. Varför är det så och hur får jag lösenordet?

A: Vi har valt att tills vidare lägga lösenord på de sidor som innehåller mycket retorikinstruktioner och utbildning. I grunden är vi positiva till att alla medborgare lägger olika medborgarförslag och att alla får möjlighet att påverka. Däremot är vi inte säkra på att just vi ska utbilda de som har diametralt motsatta åsikter till oss i hur de ska lägga upp sina förslag retoriskt. Så tills vidare vill vi gärna att du kontaktar oss om du vill ha lösenordet. Vårt beslut om att lösenordsskydda kärnan i retorik- och påverkansuppbyggnad är inte hugget i sten utan det kan komma att omprövas men vi börjar så i alla fall.