medborgarforslag

 

Medborgarförslag – Ett sätt att påverka!

Medborgarförslag är ett medel för medborgare i kommuner att påverka olika frågor inom sin kommun, genom att väcka talan i kommunfullmäktige.

Det är möjligt att lämna in medborgarförslag i ungefär 200 kommuner av Sveriges cirka 300 kommuner. I de kommuner där det ej finns möjlighet att lämna medborgarförslag så kan man istället lämna in förslag, yttranden, klagomål och överklaganden till sin kommun.

Tankesmedjan Aniri finns för att stötta och utbilda medborgare till att lägga medborgarförslag. Vi har förberett ett antal medborgarförslag som är färdiga att lämna in. Du kan göra de ändringar och tillägg som du vill, så det passar att lägga i din kommun.

Se mer information om hur du lägger medborgarförslag i menyn till vänster.

Var med och påverka i din kommun på det sätt som du vill!