norrmalm

 

FAQ om medborgarförslag

Q: Får vem som helst använda Aniris medborgarförslag?

A: Ja, vem som helst får använda dem men vi ber er att följa det enkla regelverk som vi har satt upp. Regelverket är publicerat både på vår Facebooksida och på vår hemsida.

Q: Kan man lämna in medborgarförslag i alla kommuner?

A: Det är möjligt att lämna in medborgarförslag i ungefär 200 kommuner av Sveriges cirka 300 kommuner. Information om ifall du kan lämna in ett medborgarförslag i just din kommun kan du dels hitta på din kommuns hemsida eller på vår hemsida. Våra uppgifter kan dock vara fel eftersom en kommun kan ändra sitt beslut om man tillåter medborgarförslag. Vi ändrar vår information om vilka kommuner som tillåter inlämning av medborgarförslag om vi får nya uppgifter.

Q: Om man inte kan lämna in medborgarförslag i sin kommun, vad gör man då?

A: Man kan lämna in förslag, yttranden, klagomål och överklaganden till sin kommun. Titta på kommunens hemsida och se vilka möjligheter man erbjuder sina invånare. Om du sökt efter informationen på din kommuns hemsida och inte hittar den kan du be om hjälp att hitta informationen i vår supportfunktion på vår hemsida.

Q: Hur lämnar jag in mitt medborgarförslag i min kommun?

A: På din kommuns hemsida finns information om hur du lämnar in ditt medborgarförslag. Ofta går det att lämna in det antingen via en inlämningssida som kommunen tillhandahåller på sin hemsida  alternativt via mail eller brev.

Q: Kan jag göra något för att mitt medborgarförslag ska ha större chans att få ett positivt beslut inom kommunen?

A: Det korta svaret är att du ska skriva ett bra medborgarförslag med relevant bakgrundsbeskrivning, tydligt förslag om vad du önskar få beslutat, tydlig kontaktinformation till dig och gärna flera sätt att nå dig samt om möjligt förankra ditt förslag hos tjänstemän och politiker.
Vi har mer utförlig information och utbildning på vår hemsida. Ägna en stund åt att läsa under lämpliga rubriker och titta på våra filmer om hur du gör för att ha störst chans att lyckas.

Q: Hur får jag reda på hur det går för mitt medborgarförslag när jag har lämnat in det till kommunen?

A:  Din kommun beskriver oftast på sin hemsida vad som kommer att hända med ett medborgarförslag. De brukar i sin bekräftelse tillbaka till dig när du lämnar in förslaget även skriva vad som ska hända med just ditt förslag och ibland också vilket datum beslut kommer att fattas.

Q:   Aniri har ju oftast färdiga förslag. Hur mycket kan/får jag ändra i dem?

A:   Du och alla som så önskar får ändra hur mycket ni vill i våra medborgarförslag. Du och alla andra lämnar in medborgarförslaget i sitt eget namn eller ihop med andra och det innebär att det är du och eventuellt ni som står för förslaget. Vi är bara glada för att ni lämnar in förslagen och att vårt förslag har kunnat vara till nytta i det arbetet. Läs gärna i regelverket som vi publicerat för att se de få regler som vi gärna vill att du och ni följer.

Q: Vilka står bakom Tankesmedjan Aniri?

A:  Vi är idag ett tiotal personer som är intresserade av att påverka politiken inom de områden som vi arbetar med. Vi välkomnar fler som vill bli aktiva och arbeta med dessa områden.