aldre-man-med-hund-i-soffa

Hemtjänsten hjälper till med de äldres sällskapsdjur när de gamla bor kvar hemma.

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

För många äldre är deras sällskapsdjur en mycket viktig familjemedlem. För de äldre kanske det är den enda dagliga kontakten med en familjemedlem. Jag vill med detta förslag att kommunen via hemtjänst och civilsamhälle ger de gamla en möjlighet att behålla sin familjemedlem så länge som möjligt. Till gagn för hälsa, sociala kontakter samt faktiskt också till gagn för kommunens ekonomi. Även om just den sista punkten mest är en positiv sidoeffekt av att ta väl hand om våra gamla inom kommunen.

Bakgrund

Det är viktigt att de gamla har sällskap samt någon att bry sig om och ta hand om. Detta gör att de äldre håller sig i bättre form mentalt och kanske även fysiskt. De upplever också en större mening med livet. Totalt innebär det att de gamla kan bo kvar längre hemma och att de även behöver använda sjukvården mindre.

För den som har en hund innebär även promenaderna, så länge den äldre orkar med det, både en enkel motionsform samt att man upprätthåller sociala kontakter i sitt bostadsområde. De kan vara i form av ett litet samtal eller en vänlig hälsning.

Men, det finns en del oro kopplat till att ha ett sällskapsdjur som en familjemedlem för den äldre.

  • Oro för vem som ska ta hand om djuret om man blir sjuk och sängliggande eller om man behöver tillbringa en tid på sjukhus. Vem ska då ge djuret mat, omsorg och kanske gå på promenad och rasta hunden?
  • Oro för att när man själv blir allt äldre och kanske så sakteliga drabbas av demens, så kanske man glömmer någon måltid till sitt djur, glömmer att göra rent i kattlådan då och då eller glömmer att gå ut med hunden. På sikt kanske även benen inte orkar att gå ut på en promenad och rasta hunden i tillräcklig utsträckning.

En del fakta och källor

Här följer ett exempel på hur det fungerar i verkligheten för en gammal och sjuk människa som har ett sällskapsdjur när hemtjänsten inte hjälper till. När den gamla blir inlagd på sjukhus är det mycket viktigt att kommunen, hemtjänsten och ett eventuellt serviceföretag eller förening kan samverka och hjälpa till. Det är inte speciellt svårt att få detta att fungera men det krävs någon form av beslut samt att kontakter upprättas så att det fungerar när den gamla blir sjuk eller något annat händer.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/hemtjaensten-laemnade-katten-maja-att-doe-1456879

Det har forskats en del på hur människor behöver djur och här finns en skrivning som visar hur äldres hälsa och livskvalitet påverkas. Den är skriven på ett sätt som gör att den passar utmärkt att läsa och ha som bakgrundsinformation till detta förslag även om rubriken på skrivningen är “Djur i vården”. För att snabbt få en uppfattning om de positiva effekterna av att människor och speciellt äldre umgås med djur så läs kapitel 5, sid 13-19 , men hela skriften är läsvärd.

http://www.vardhundskolan.se/Filer/NorlingDjur_i.pdf

Förslag

Jag föreslår att kommunen tillser att de gamla vid behov kan få hjälp med följande och att kommunens äldreomsorg och omsorgshandläggare får instruktioner om att hjälpa till med följande:

  • Låta hemtjänstpersonal ha ett övervakande öga på den gamla och dess djurfamiljemedlem. Inget märkvärdigt utan bara en vänlig fråga ibland och en titt i kattlådan, en vänlig klapp och blick på att djuret har det bra.
  • Att vid behov utöka hemtjänsten med att byta i kattlådan och att ge djuret mat
  • Utöka hemtjänsten med att gå ut med hunden och rasta den genom en lagom rask promenad under en rimlig tid. Antingen kan detta ske genom hemtjänstföretaget eller genom en annan leverantör. Detta kan troligen ske genom att teckna avtal med en förening eller ett företag som tillhandahåller den här typen av enkla tjänster. Det kan ju passa bra nu när samhället med ljus och lykta söker efter enkla jobb.
  • Att hemtjänsyen ser till att sällskapsdjuret kommer till en granne, katthem eller hundhem om den gamla tillfälligt blir sjuk så att den inte kan sköta djuret, t ex bli sängliggande eller i behov av sjukhusvård.
  • Om den gamla blir så sjuk eller avlider så ska hemtjänsten se till att lämplig organisation kontaktas och tar hand om djuret så att det kan omplaceras i ett nytt hem.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

hemtjansten-hjalper-till-med-de-aldres-sallskapsdjur-nar-de-gamla-bor-kvar-hemma