tre-uggleungar-pa-pinne

Viltvård och rehabilitering

Ort och datum

XXX

Förslagställare

Kontaktuppgifter till förslagsställaren. Namn, adress, telefonnummer, mailadress, nås enklast genom att …

XXX

Mottagare

Mottagaren på kommunen

XXX

Inledning

Många vilda djur skadas på olika sätt i naturen vilket innebär ett stort lidande för dem innan de kanske till slut avlider om de eventuellt inte få vård i tid. Redan som liten känner man ofta en stor medkänsla med djuren och vill spontant hjälpa dem. Med tiden är det en del människor som glömmer bort denna medkänsla men jag tycker att vi inom XXX kommun ska dra oss till minnes denna känsla och satsa på att det ska finnas en lokal där vilrehabiliterare ska kunna jobba med skadade mindre vilda djur.

Bakgrund

Många djur skadas i naturen, dels av s k naturliga orsaker men även på grund av människans framfart till exempel vid bilolyckor, att de fastnar i nät och taggtråd eller på många andra sätt skadar sig. Om djuren inte får hjälp kan deras lidande bli både stort och långvarigt innan de till slut avlider.

Bara inom trafiken är det en mängd djur som avlider som hade haft en chans att överleva om det hade funnits en tillgänglig viltrehabiliterare. Stora vilda djur sköts av viltvårdare ( jägare i samarbete med polisen) men siffrorna nedan på antalet döda fåglar skulle minskas med hjälp av viltrehabilitering.

Transportsystemets påverkan består främst av att vägar och järnvägar bildar barriärer, men det resulterar också i trafikdödade djur. Biltrafiken beräknas exempelvis varje år döda cirka 30 000 grävlingar, 50 000 rådjur och 10 miljoner fåglar. Kollisioner mellan tåg och djur kan få stora konsekvenser för arter som finns på den nationella rödlistan över hotade arter. Under 2010 dödades 26 vargar, 31 lodjur, 20 björnar, 2 järvar och 66 örnar inom transportsystemet.

Källa: Trafikverket: http://www.trafikverket.se/contentassets/7ec9e6eb1be14f498f43eec9a2e3a4e9/pakorda_djur.pdf

I varje kommun finns det ett sjukhus för oss människor. Vilda smådjur borde ha samma rätt till vård som vi har. Det är många människor som vill hjälpa djur i nöd, men många har inte möjlighet att/hinner kanske inte transportera ett mindre vilt djur till en viltrehabiliterare i en annan stad. Många tror att det går att åka till en vanlig veterinär i sådana fall, men de flesta veterinärerna tar inte emot vilda smådjur utan hänvisar ofta då till viltrehabiliterare.

Det finns också bara ett (1) ställe i hela Sverige som utbildar rehabiliterare och kostnaden för utbildningen får man stå för själv.
Källa: KFV: http://www.kfv-riks.se/kurser

Alla som jobbar inom viltrehabilitering av mindre vilda djur gör det ideellt, vilket är bra, men samtidigt skulle en viltrehabilitering i varje kommun kunna ge arbetstillfällen som skulle kunna finansieras med till exempel lönebidrag.

Mer information och källor

Ett exempel på fungerande och bra viltrehabilitering finns i Stockholm – Stockholms Vildfågel Rehab. Länk: http://svr.nu/

Förslag

Jag föreslår att:

  • XXX kommun ska se till att det finns minst 1 ställe för rehabilitering av vilda smådjur och att kommunen informerar kommuninvånare om detta så de vet vart de kan vända sig om de hittar ett skadat vilt smådjur (igelkott, hare, fågel etc) samt att de får veta vilka regler som gäller.
  • Kommunen hjälper till med ett enkelt hus med tomt som viltrehabiliteringen kan utföras i.
  • Kommunen ska ge bidrag så att verksamheten ska kunna startas upp och att stället där rehabiliteringen ska ske uppfyller alla krav som är nödvändiga i byggnaden.

 

_________________________________________

Nedan finns ovanstående MBF-text i docx-format:

viltvard-och-rehabilitering