humla

Aniri – För djur, natur, miljö, klimat och hälsa.

Tankesmedjan Aniri vill påverka politiken i en livs- och miljövänlig riktning. Vi tror på en politik som är långsiktigt hållbar för vår planet och för allt liv på Jorden.

Vi tror på att människan måste förvalta vår planet så att alla djur inkl människan kan samexistera. Vi vill ha en helhetssyn och verka för djur, natur, miljö, klimat och hälsa.

Tankesmedjan Aniri startade 2014 och dess medlemmar har fram till våren 2016 i första hand ägnat sig åt att diskutera politik och att ta fram svar på politiska frågor. Därefter har vi beslutat oss för att mer aktivt påverka politiken inom våra utvalda områden, bland annat genom att skapa medborgarförslag, informera, utbilda samt ge stöd och rådgivning. 

Tankesmedjan Aniri arbetar med frågor kring

  • Djur
  • Natur
  • Miljö
  • Klimat
  • Hälsa

Aniri är partipolitiskt obunden men i hög grad politisk.

Aniri arbetar med

  • Medborgarförslag
  • Information
  • Utbildning
  • Föredrag
  • Stöd och rådgivning

Tankesmedjan Aniri består i dagsläget av drygt 10 personer som arbetar aktivt med frågor som berör Aniris verksamhetsområden. Till det kommer ett ökande antal människor som använder Aniris medborgarförslag som utgångspunkt för att själva kunna lägga förslag i sina hemkommuner. Detta är en mycket viktig verksamhet för Aniri och innebär att Aniri tillförs kompetens och idéer, vilket i sin tur Aniri gärna delar med sig av.