Längre utbildningsfilm om MBF

  • Samma långa utbildning som tidigare undersida men i form av en film.

Observera att vi skapar undersidorna till utbildning under november och filmen i december 2016 vilket gör att ni i undersidorna kan sakna det ni söker efter. Om ni har stort behov av något av ovannämnda så kontakta oss så kan vi omprioritera vårt arbete vid behov.